Hustimmerblock

Vi levererar sågade och torkade timmerblock i längder mellan 4 och 10 meter till byggnation av handtillverkade timmerhus. Vi leverar även råvara till exklusiva trägolv, stenkistor samt vildmarkspanel, råspont och lister.

Tall/fura är det trädslag som traditionellt använts mest för timring av timmerhus eftersom den rötbeständiga kärnan i gammal fura gör den attraktiv för husbyggnationer. Råvaran till våra hustimmerblock  tar vi ifrån Norra Dalarna och Siljansområdet. Furan i dessa omåden har hög kärnvirkesandel och täta årsringar vilket ger timmerstockarna en naturlig impregnering mot väta och nedbrytning.

cropped-IMG_1290.jpgHustimmerblockTimmrad Bastu

AB Hustimmer i Dalarna är positionerat i byn Dysberg, inte långt ifrån vasaloppets mittkontroll Evertsberg. Företaget grundades 2006 av Björn Henriksson. Björn  är utbildad skogstekniker och han har tidigare arbetat inom storskogsbruk med avverkning, virkesköp och skogsvård samt med taxering och utsyning av special sortiment. Björn har också gedigen erfarenhet av husbyggnationer. Produktionsområdet i Dysberg inrymmer idag en produktionshall, två virkestorkar samt ett virkesmagasin.

cropped-Hall-Dysberg-012.jpgcropped-traktor01.jpgcropped-såg-stuga-021.jpg

AB Hustimmer i Dalarna är medlemmar i Föreningen Svenska Timmerhus (FST). FST har infört kvalitetsnormer för en fullgod produktkvalité hos timmerhus. Som medlemmar har vi genomgått en utbildning och blivit tilldelade en q-märkning för att vi har åtagit oss att följa kvalitetsnormerna. Med timmerhus från oss och med timring från en av FST’s medlemmar kan ni beställa ett livscykeldokument som kvalitetssäkrar timmerstommen.

Ni är välkomna att kontakta oss för prisförfrågningar eller om ni vill ha mera information!

VD/Björn HenrikssonFörsäljare: Björn Henriksson
Tel:
+46 251-122 00
Mobil: +46 70-55 044 17

E-post: bjorn@dalahustimmer.se
Webb: www.dalahustimmer.se