Timmerhus

Byggnation av timmerhus i skandinavien har lång tradition där timmerhus byggda på 1200-talet finns bevarade än idag. Idag lever det gamla hantverket kvar, men gamla byggtraditioner kombineras med modern teknologi. Handtimrade hus är ett gediget traditionellt hantverk där husen även idag tillverkas med yxa och såg.  Varje timmerhus som produceras från blockat 6-8 tum tjockt fulltimmer av fura (hustimmer) blir helt unika.

 Timmerhus är klimatsmarta och hälsosamma

Timmerhus tillverkas till mestadels av förnybara råvaror och är ett av de mest ekologiska byggnadsmaterialen vi har att välja av när vi vill bygga ett hus.  Timmer är ett naturmaterial och det massiva träet i väggarna har förmågan att lagra värme vilket bidrar till att temperaturskillnaderna mellan dag och natt jämnas ut. Det medför i sin tur att luftfuktigheten i huset jämnas ut och det bidrar till ett bra inomhusklimat..

Henvålen 071

Timmerstocken har en värmelagrande effekt

För att spara energi i ett hus är det viktigt att så lite värme som möjligt går ut genom husets olika delar. U-värde anger hur väl husets olika ytskikt (tak, fönster, dörrar, väggar, etc.) förhindrar att värme släpps ut från en byggnad. Med andra ord hur bra de olika ytskikten i byggnaden isolerar mot värmeförluster. Ju lägre U-värdet ett hus har desto bättre. En massiv timmerstock har god värmelagringskapacitet. Det innebär att  timmerväggen kan lagra den värme som altras i huset för att sedan sakta stråla tillbaka efter att man till exempel har slutat elda i kaminen. Denna egenskap ger timmerhus generellt låga U-värden. För mera information om timmerhus besök gärna Föreningen Svenska Timmerhus.

Timmer har värmelagrande effekt

 

Visningsstuga vid Evertsbergssjöarna

Vi har satt upp en visningsstuga i närheten av Evertsberg intill VasaloppArenan. Stugan är byggd i 8 tums hustimmerblock med dalaknutar. I stugan framkommer de flesta av våra produkter så som hustimmer, trägolv och panel. Du är välkommen på besök!

cropped-såg-stuga-016.jpgSamarbete lönar sig

Vi i AB Hustimmer samarbetar med timmermän både i Norge och Sverige för att ta tillvara varandras kunskaper.

timmer4Bilden visar en stor timmerhytta i modern stil med framträdande glas- och stenpartier byggd åt en norsk kund av Tanderudhöjdens Timmerstugor.  AB Hustimmer var med och levererade 2500 löpmeter i 8 tums hustimmer till hyttan.